In de loop van dit jaar zal het artikel van P.Buurman: ' Paleosols in the Reading Beds (Paleocene) of the Isle of Wight, U.K. * 5 gepubliceerd worden in het tijdschrift Sedimentology. Belangstellenden, die een gratis overdruk wensen te ontvangen, wordt verzocht dit per briefkaart aan de auteur kenbaar te maken. Adres: Kortehoven 15, 6721 SX Bennekom. Bij de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem, verscheen onlangs het boek 1 Leven en Werken van J.G.S. van Breda Sender redaktie van A.S.H. Ensure en J.G. de Bruyn (prijs ƒ.95,-) Verschillende auteurs verleenden aan dit boek hun medewerking. Ons medelid Maarten van den Bosch, verzorgde het hoofdstuk 13: 'J.G.S. van Breda en de commissie voor de geologische kaart van Nederland.'