De eerste daig van deze exkursie, het 'landgedeelte’, stond onder leiding van dr. J.W.Griede, wiens naam de leden zich zullen herinneren van een lezing vóór de WTKG over het ontstaan van Friesland's Noordhoek (tevens de titel van zijn proefschrift) op 10 maart 1979. Dr. Griede gaf als inleiding op de exkursie een korte uiteenzetting over de jongste geologie van Noord-Friesland,toen alle deelnemers en -neemsters zich op zaterdagmorgen op het kampeerterrein Lauwersoog hadden verzameld.