Tot en met 14 mei wordt in het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, Hooglandse Kerkgracht 17 in Leiden de expositie ’Van natuursteen tot bouwsteen’ gehouden. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de ontstaanswijze van natuursteen en het gebruik als bouwsteen. Openingstijden: op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17,00 uur, op zondag, van 14.00 tot 17.00 uur.