Een groep WTKG-era heeft op zaterdag 20 oktober 1979 het bouweiland Meeltje Jans in de Oosterschelde bezocht. Het eiland is bereikbaar via een tijdelijke brug vanaf Westerschouwen op Schouwen-Duiyeland. Het eiland is aangelegd ten behoeve van de bouw van een pijlardam in de Oosterschelde. De 66 benodigde pijlers worden hier gekonstrueerd in een bouwput, van 1200 bij 800 meter met een maximale diepte van 15 meter. De bouwput is door middel van dijken verdeeld in vier kompartimenten, zodat er aan meerdere pijlers gelijk kan worden gebouwd. Als een pijler klaar is wordt deze uit de bouwput naar zijn standplaats gevaren.