Aangelokt door de rijke vindplaatsen in het M'.oceen ten zuiden van Bordeaux, heb ik afgelopen zomer deze streek bezocht. Om wat uitgebreidere informatie te verkrijgen heb ik de geologische gids van dit gebied aangeschaft (Aquitaine Occidentale). Degenen die in de toekomst ook plannen in die richting hebben raad ik aan dit boekwerk van te voren te bestellen. Mij kostte het in Bordeaux bijna een halve dag boekwinkel in en uit lopen om het te bemachtigen. De in de gids genoemde ontsluitingen zijn ook in de Landes onderhevig aan allerlei menselijke aktiviteiten die meestal niet de geologische interesse dienen: egalisatie, bouw van landhuizen en normalisatie van beken. Meerdere bekende ontsluitingen zijn inmiddels niet meer bereikbaar voor fossielenliefhebbers. In Saucats is zelfs een gemeentelijke verordening van kracht geworden die iedere graverij zonder toestemming strafbaar maakt. Dit vanwege de puinhopen die sommige graaflustigen achter lieten.