Voor een goed begrip van het sedimentatiepatroon gedurende het Mioceen in Zuid-Frankrijk dient men te weten dat de aardbol,na de bétrekkelijk rustige krijtperiode, een in de meest letterlijke zin zeer onrustige tijd binnenging. Gedurende de overgang van het Mesozoicum naar het Tertiair kwam er een zeer abrupt einde aan vele plante- en diersoorten. Hele groepen stiervenzc'.£3 o, terwijl nieuwe soorten en groepen het levenslicht zagen en zich ontwikkelden tot wat ons nu omringt.