De (eigen) ervaring leert, dat het voor veel leden moeilijk is om het juiste zeefgaas te pakken te krijgen. Vooral als het gaat om kleinere maaswijdtes. Daarom heeft het bestuur gedacht veel leden te kunnen dienen door dergelijk gaas centraal in .te kopen. Een bijkomend voordeel is dat de prijs enigszins daalt bij afname van grotere stukken. Middels het bijgevoegde inlegvel wil ik u in de gelegenheid stellen uw gaasbehoefte voor de nabije toekomst te bevredigen. Omdat ik niet van plan ben voorraden gaas te gaan aanhouden, wijs ik u er op, dat het hier vooralsnog om een eenmalige zaak gaat; wat u tesamen met andere leden bestelt wordt tot êên grote bestelling samengevoegd.