Tijdens de laatste algemene ledenvergadering op 27 oktober 1979 is het volgende vergader- en exkursieprograirana voor 1980 vastgesteld: 26 januari wintervergadering 15 maart algemene ledenvergadering