De voorzitter, de heer P, Buurman, opent de vergadering. Bestuursmededelingen; de heer P.A.M. Gaemers is vebhinderd en zal zich om persoonlijke redenen uit het bestuur terugtrekken. Wij willen hierbij de heer Gaemers bedanken voor Zijn inspanningen voor de werkgroep.