In de loop van het verslagjaar heeft de le penningmeester bedankt voor zijn funktie. Eartelijk dank voor de tijd en inzet gedurende vele jaren. Als plaatsvervanger van P.A.M. Gaemers werd aangezocht en bereid gevonden H.W. Nijhuis.