In het jaar 19'79 he~ft de werkgroep vier exkursxes, een werkweekend en een werkkamp gehóuden. Het exkursiejaar bé£-"--» zoals gebruikelijk, met een paasexkursie{van 13 tot 16 april), deze koer raar het Mainzer Bekken. Onder de inspirerende leiding van do hoer D. Grüll werden ontsluitingen in mariene en brakwater afzettingen uit het Oligoceen bezocht. Het ongekend grote aantal van 53 deelnemers cn -neemstors bracht in 18 auto's 20 tenten mee. Hoewel de overweldigende belangstelling op zich voor uw nieuwe geologisch sekretaris bij zijn eerste optreden bepaald hartverwarmend was, bleek het programma niet helemaal berekend op een dergelijk massaal gebeuren. In de toekomst zal bij een groot aantal deelnemers getracht worden om naast het 'officiële' exkursieprogramma een alternatief programma uit te werken. Al mat al toch een zeer geslaagde exkursie.