In de zestiende jaargang van de Mededelingen werden in 1979 in totaal acht originele, geologische artikelen gepubliceerd, tot een totaaloravang van 170 pagina's. Aan deze publikaties werkten 9 verschillende auteurs mee. Zes artikelen verschenen in het engels, êên in het frans en een in het nederlands. Bovendien werd (slechts) een boekbespreking opgenomen. Hoewel van de acht bijdragen er slechts drie over vissen handelen (waarvan twee over otolieten), bedraagt het totaal aantal pagina's van deze drie artikelen 56% van het totaal aantal gepubliceerde pagina's. .Om enig inzicht te krijgen in de vraag of inderdaad de Mededelingen bezig zijn een otolietenkrant te worden (zoals nogal eens wordt beweerd), werden de laatste zes jaargangen eens doorgelopen, met het volgende resultaat: totaal in zes jaar gepubliceerd 55 artikelen, waarvan over otolieten 9 (16%), over andere visresten 5 (9%), over mollusken 6 (11%), artikelen betreffende algemene en regionale geologie 22 (90%) en diverse, meest paleontologische artikelen 13 (29%). Hoewel niet werd nagegaan hoe de percentages liggen roet betrekking tot het aantal pagina's, kan worden gesteld, dat er van overdadige hoeveelheden otolieten-artikelen nauwelijks sprake is. De algemene/regionale geologie springt er duidelijk als hoogste uit. Gezien de brede belangstelling, die er bestaat voor mollusken, lijkt de 11% artikelen over dit onderwerp wat weinig te zijn.