Het bestuur van de werkgroep heeft het genoegen u uit te nodigen tot deelname aan de paasexkursie 1980, die gehouden zal worden van 4 tot 7 april aanstaande naar het Bekken van Parijs. In dit stadium van voorbereiding staat het programma nog niet geheel vast. Al wel bekend is, dat op vrijdag H april de groeve van Cormeilles-en Parisis (Bartonien en Oligoceen) bezocht en daarna allerlei andere onsluitingen, zoals bijvoorbeeld Villiers-St.-Fredêric. De naam van de exkursieleider is nog niet bekend.