biotoop; plaats, waar een dier of plant geheel in z'n omgeving is ingepast. Heide, bos, wad, brandingszone, meeroever, zijn voorbeelden van een biotoop. correleren: het met elkaar in verband brengen van gesteentepakketten van verschillende plaatsen op grond van lithologie, fossielinhoud of ouderdom.