De laatste tijd staat de ondergrens van het tijdsinterval waarvoor onze werkgroep zich zo interesseert, het Kenozoikum, volop in de belangstelling. In Denemarken werd van 18 tot 2h september 19T9 een symposium over dit onderwerp gehouden en in januari stonden in de nederlandse kranten grote koppen over een theorie van de amsterdamse promovendus drs. J. Smit. Waarom is deze grens zo belangrijk? We weten allemaal dat op die grens de dinosauriërs uitstierven. Waar er gebeurde veel meer. Ook de ammonieten, de rudisten (rifvormende tweekleppigen) en belemnieten stierven uit, terwijl grote veranderingen optraden in planktonische organismen en in de groot-foraminiferen. Behalve een verandering in de fauna, vond er ook een verandering plaats in de afzettingen die werden gevormd.