Op de vergadering van 15 maart meldde de beer Stiva dat een engelse vereni( ging op 1 h juni een exkursie houdt in de buurt van Ipswich om hier het Red Crag te ontsluiten. Aan deze exkursie kunnen ook niet-leden deelnemen. Mocht u belangstelling hebben vóór deze exkursie dan moet u het volgende ,,,doen: -bel ZO SNEL MOGELIJK; de heer A. Stiva, Hoendiepstraat 20, Amsterdam, 020-U22105- Hij zal naar Engeland het aantal deelnemers doorgeven. Dit is noodzakelijk in verband met het vervoer ter plaatse; -boek voor een plaats, op de nachtboot van Hoek van Holland paar Harwich voor de nacht van vrijdag 13 op zaterdag lU juni; -boek ook voor de terugreis en zorg eventueel voor een slaapplaats als u niet dezelfde dag terug vilt reizen.