Door dit nummer van Afzettingen doet zich alsnog de gelegenheid voor u nader te informeren over de pinksterexkursie, 2U-26 mei a.s. Zoals bekend zal tijdens deze exkursie een aantal ontsluitingen worden bezocht in de Klei van Boom in België. Dit gebeurt onder leiding van de heer N. Vandenberghe. Op het programma staan onder meer de groeves in St. Niklaas, Kruibeke, Terhagen, Putte en Ramsel.. Enkele van deze ontsluitingen zijn ook voor verzamelaars interessant! Wellicht zal ook de tunnelbouwput te Ruisbroek worden bezocht. (Zie vorige aflevering van Afzettingen). U kunt zich nog opgeven bij ondergetekende.