In dit rapport worden de gegevens van de verschillende bemonsterde loKaties vastgelegd met behulp van koördinaten en wordt een korte beschrijving van de vindplaatsen gegeven. Uiteraard is dit overzicht verre van komnleet. Er zijn in het ?Tainzer Bekken regelmatig ook tijdelijke ontsluitingen, maar zelfs de meer permanente ontsluitingen zullen niet alle in dit rapport zijn vermeld. Dit rapport dient tevens als exkursieverslag voor de leden van de Werkgroep. voor Tertiaire en Kwartaire Geologie die aan de exkursies van 1973 en 1979 hebben deelgenomen. Hopelijk wordt hierdoor enige uniformiteit bereikt bij de etikettering van het kollektiemateriaal.