De exkursie begon op zaterdag mei om 10.00 uur op het terrein van de kleigroeve te Kruibeke. Onze exkursieleider voor de eerste dag, de heer dr. Noël Vandenberghe, gaf eerst een overzicht van de resultaten van zijn onderzoekingen betreffende de Klei van Boom. Ik geef deze hieronder sterk verkort weer, daar de resultaten gedurende de exkursie werden gedemonstreerd. Er zijn twee zaken die iedere bezoeker van een groeve in de Klei van Boom zullen opvallen:ten eerste het voorkomen van septariën in de klei in horizontale banken, ten tweede hen horizontaal gebandeerde karakter van de klei, dat goed waarneembaar is op verse en iets verweerde groevewanden, mits men daar enige afstand van neemt.