Waar tent u mee bezig? Onder dat motto schreven we in het meinummer van Afzettingen een enquête uit. Aanleiding vormde een vraag van enkele leden die graag wilden weten wat hun medeleden zoal bezighoudt. En verder is het natuurlijk ook voor de werkgroep zelf belangrijk om te weten waar de interesse; van de leden ligt.Helemaal duidelijk wordt dat trouwens ook na deze enquête nog niet, want slechts een beperkt aantal lezers stuurde een ingevuld formulier naar de redaktie van Afzettingen. Alles bij elkaar leverde het onderzoekje ondanks die bescheiden respons van 36 formulieren toch een aardig resultaat op. Uit die ingevulde lijsten blijkt namelijk wel waar die 36 leden zich mee bezighouden en verder bieden de antwoorden aardige mogelijkheden voor onderlinge kontakten tussen mensen met dezelfde specialisaties en geven ze bruikbare ideeën aan bijvoorbeeld het bestuur.