In twee artikeltjes wil ik een poging doen. om een aantal begrippen en gebruiken, voorkomende in publikaties die handelen over de systematiek van bepaalde diergroepen, te verduidelijken. Hierbij probeer ik zeker niet volledig te zijn. Dit is in dit bestek niet wenselijk en niet haalbaar. Het is voornamelijk mijn bedoeling om voor de 'systematische' leek een aantal termen en gebruiken te verduidelijken, hetgeen van nut kan zijn bij het lezen van systematische literatuur, die wordt gebruikt bij het determineren van de verzamelde fossielen. Ik ga niet in op de wijze waarop een soort en ondersoort worden gedefinieerd en op de kriteria die daarbij een rol spelen. Het betreft hier , immers (en zeker in de paleontologie) een ingewikkelde zaak, waarover nog veel verschil van mening bestaat.