Het is mijn bedoeling voor Afzettingen af en toe een lijstje op te stellen net dergelijke uitgaven, gerangschikt per land. Het eerste land dat ik vil behandelen is Frankrijk. Het nu volgende overzicht zal zeker niet kompleet zijn, maar in ieder geval vorden de belangrijkste püblikaties opgegeven. De meeste uitgaven zijn te bestellen bij het Bureau de Recherches Geologiques et Mi nieres – : Division Edition et Vente, 5.R.G.M. B.P, 6009 Avenue de Concyr F-1»5060 Orleans Cedex France