Op dele nogal koude saterdag kwam het bovengenoemde, selekte gezelschap om 10.00 uur bijeen op de pcrheerplaats van een wegrestaurant bij Zevenaar voor een cxkuraie door het gebied, dat wordt behandeld op het kaartblad Arnhem-Oost (1»0 0), De exkursie stond onder leiding van de heren T.Bruins en M.van de Berg van de Rijks Geologische Dienst. Beiden zijn werkzaam in het koarteringsdistrikt Oost-Rederland. Tijdens de exkursie is voornamelijk gelet op de landachappelijk-geologischa rspekten van het gebied, met hier en daar een lithologisch uitstapje.