De voorzitter opent de vergadering, waas-ca öó aandacht van de leden wordt gevestigd op de verkrijgbaarheid van de ledenlijst en het boekje 'Barton fossils'. De notulen van de elgcnenc ledenvergadering van 10 maart 19T9 te Leiden en van ds najaarsvergadering van 27 ''ktober 1979 te Leiden worden goedgekeurd.