De voorzitter, de heer F. Buurman, opent de vergadering. Bij de bestuursmededelingen volgt een uiteenzetting over de te organiseren geologische kursus. Deze wordt afgehandeld als een schriftelijke kursus.