Zoals uit bijgaand overzicht blijkt, sluit het jaar 1980 af met een nadelig saldo ad f, 2^6,16. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de uitgave van een extra-dik nummer van de Mededelingen (Vol.17, nr. 2). De meerkosten die hiermee waren gemoeid bedroegen f.1500,- aan druk- en bindwerk en f.500,- aan verzendkosten (envelopnen en porti).