De bezitters van de door Beekhuis in 1978 uitgegeven herdruk van Jean Boussac’s Esaai sur 1’evolution de Cerithides dans le Mesonummulitique du Bassin de Paris zullen gemerkt hebben dat dit werkje geen alfabetische index bezit. De heer S. van Berkum ergerde zich zo aan het eindeloze geblader dat hiervan het gevolg was,.dat hij zelf maar een dergelijke index heeft gemaakt. De heer W. Groeneveld heeft deze index (3 pagina’s) vermenigvuldigd. Op de WTKG-vergaderingen is de index kosteloos verkrijgbaar. Degenen die hem per poat willen ontvangen moeten verpakkings- en verzendkosten betalen.