Het jaar 1982 is in financieel opzicht voor de W.T.K.G. een gunstig jaar geweest. De verwachte sterke stijging van de kosten is uitgebleven. De uitgaven zijn gestabiliseerd op het nivo van 1981. Ondanks de reservering van f.1500,- voor de Mistenublikatie kon het boekjaar met een bescheiden positief saldo (f.125,50) worden afgesloten. De püblikatie over de Fauna van Miste zal in 1983 worden uitgegeven in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische >.ereniging (KNNV) en het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie (ROM).