Ce voorzitter * de heer ?. Buurman, opent de vergadering. Ce heren P. v. Elswijk en P. Hessel hebben bericht van verhindering gestuurd. Op de agenda worden twee punten tussengevoegd: punt 9a Bestuurswisseling en punt lis Viering 20-jarig jubileum 198*».