De exploitatierekening van 19©3 vertoont een deficit. Het meest onva.llende feit is dp sterke daling van inkomsten uit kontributies en donaties. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat 26 leden en 2 instellingen eind 1983 hun kontributie of donatie nog niet hadden betaald. Daardoor derfde de V.T.K.G. een bedrag van fl. 1l6?,50 aan inkomsten.