Bij aankomst op de karaping Calico in Villa Nova de Cacela in de Algarve (Zuid Portugal) bleek dat ons medelid Henk Bol en zijn gezin net de vorige dag waren aangekomen. Toen later in de week ook Piet Hessel en gezin nog arriveerden begon het al aardig op een WTKG excursie te lijken. Natuurlijk waren de bezoeken aan de fossielhoudende afzettingen uit het Mioceen bij Cacela Velha (fig.1) zo'n beetje orde van de dag. Hierbij kreeg vooral de kleiige laag dicht bij de brug (fig.2) het nogal zwaar te verduren. Deze graafbezigheden gingen niet onopgemerkt voorbij aan de plaatselijke bevolking.