Op zaterdag 12 mei 1984 werd voor de tweede maal een WTKG-excursie gehouden naar het bouweiland Neeltje Jans, waar de pijlers voor de stormvloedkering in de Oosterschelde gebouwd worden. De eerste excursie hierheen was alweer een vlinke tijd terug gehouden, namelijk op 20 oktober 1979 (zie Afzettingen, eerste jaargang, februari 1980) Een belangrijke reden om deze excursie dit jaar weer te houden, was dat dit waarschijnlijk de laatste gelegenheid zou zijn om hier het geologische profiel te zien. De oorspronkelijk steile en kale wanden van de omvangrijke bouwput hebben lange tijd aan geologen de mogelijkheid gegeven om boeiende gegevens op sedimentologisch en aktuopaleontologisch gebied vast te leggen, die op andere wijzen niet te verzamelen zijn. Met name de vakgroep (taakgroep) Sedimentologie van de Rijksuniversiteit Utrecht, maar ook geologen van de Rijksuniversiteit Leiden, hebben hier veel onderzoek verricht.