Tijdens één van de bestuursvergaderingen in 1983 is besloten een inhoudsopgave te doen verschijnen van de Afzettingen. Het resultaat van dit besluit ligt thans voor u: de inhoudsopgave van het proefnummer van de Afzettingen in 1979 en van de jaargangen 1 tot en met 4 (1980t/m 1983). In deze inhoudsopgave is alle proza in verschillende rubrieken verwerkt.