Ten opzichte van het in november 1984 gepubliceerde lijstje zijn er enkele wijzigingen. 23 maart Algemene ledenvergadering. Lezing Dr.J.A.Broekman over sedimentatie en paleoecologie van de afzettingen uit het Lutetien en Thanetien. De nadruk zal liggen op het Lutetien. Lezing Dr.P.Westbroek over "Toepassingen van de immunologie in de paleontologie". Het gebruik van antistoffen opgewekt tegen organische resten uit fossiele raollusken en hun nut bij het opstellen van evolutiereeksen.