1. Tijdens een verkenningsexcursie van de WTKG in 1976 naar het gebied ten noorden van Ootmarsum is o.a. de kleigroeve van de steenfabriek Lemke bij Uelsen bezocht. Deze ligt ca. 2 km van Uelsen aan de weg naar Nordhorn. De kleigroeve ligt ten zuiden van deze weg op ca. 1 km afstand van de fabriek. Topogr, kaart 22-oost X = 104.250, y = 37,900 Hoewel zich toen op korte afstand verse ontsluitingen bevonden, met afzettingen van midden miocene ouderdom, was in de groeve alleen middenoligocene septarienklei ontsloten. In september 1984 zagen we hier ook sterk kleiig groen zand met aan de basis een laag groenzandconcreties of fosforieten uit het Midden Mioceen. Deze laag is niet dikker dan 20 cm. De fosforieten bevatten afdrukken van kernen van miocene mollusken. De laag staat verticaal, grenst aan de septarienklei en is hooguit 1,5 ra hoog. Dit Mioceen bevindt ten noorden van de oligocene klei in de westwand van de groeve.