Het bestuur nodigt u uit voor een exkursie naar de omgeving van Reims (Frankrijk) van 5-8 april. Het thema van deze exkursie is het ontstaan en de ontwikkeling van de afzettingen uit het Laat Paleoceen, Vroeg- en Midden Eoceen in het oostelijk deel van het Bekken van Parijs.