Op de volgende pagina’s wordt verslag gadaan van het wel en wee van de W.T.K.G. in het jaar 1984. Jaarverslagen vormen een verantwoording van de kant van het bestuur tegenover de leden. Een verantwoording achteraf. Te weinig werd en wordt bij zo’n gelegenheid gekeken naar de toekomst. Zijn we tevreden over de gang van zaken? Wat zou er moeten veranderen? Dat zijn vragen die te weinig worden gesteld.