Het afgelopen jaar geeft een positief beeld voor wat betreft het excursie-beleid zoals door het bestuur gevoerd. Een aantal succesvolle en leerzame excursies naar het Loirebekken, Neeltje Jans, omgeving DUsseldorf, geleid door Joseph Boscheinen, Tienen (boorweekend) en Winterswijk bood de gelegenheid om Kwartair en Tertiair uitvoerig te aanschouwen en bemonsteren. De meeste excursies werden door mooi tot redelijk goed weer geteisterd, vooral Pasen blonk hierbij uit. Helaas viel het boorweekend in het water. Dit was temeer jammer aangezien de booruitrusting volledig gemoderniseerd was en hier optimaal zijn diensten had kunnen bewijzen. Positieve resultaten leverde alleen het bezoek aan een groeve in Lubbeek bij Leueven op. Daar kon een interessant Rupelien profiel worden bemonsterd, hetgeen fraai aansloot bij de resultaten genoemd in enkele recente publikaties op dat gebied.