Voor het tijdschrift "Mededelingen van de W.T.K.G." is 1984 een redelijk gunstig jaar geweest. De omvang van deze jaargang bedroeg 232 pagina’s in de gebruikelijke 4 afleveringen, hetgeen aanmerkelijk meer is dan waarop we contractueel recht hebben (165 pp.). Dit werd mogelijk gemaakt doordat financiële bijdragen werden ontvangen van diverse instanties voor de jubileumvergadering en voor het publiceren van de teksten van de op de jubileumvergadering gehouden lezingen. Helaas hebben (tot op heden) slechts twee van de vier sprekers een manuscript ingediend, zodat de jubileumuitgave beperkt bleef tot 40 pagina’s, wat gemiddeld de normale omvang van een aflevering is. In totaal bevat de 21e jaargang 12 originele artikelen, die werden geschreven door niet minder dan 18 auteurs (12 nederlandse, 1 duits, 1 belgisch, 1 frans en 2 engels). De artikelen verschenen in het Nederlands (3 x), Engels (8 x) en Frans (lx). In vier publicaties werden nieuwe taxonomische of stratigrafische eenheden geintroduceerd. De onderwerpen waren redelijk gevarieerd: paleontologie (planten 1 x; mollusken 3 x; vissen 2 x; vogels 1 x>, regionale geologie/stratigrafie (3 x), geschiedenis van de vereniging <1 x) en een boekbespreking.