Het jaar 1984 kan worden afgesloten met een voordelig saldo. De contributies en donaties zijn dit jaar beter binnengekomen dan vorige jaren. Hadden eind 1903 26 leden en twee instellingen hun bijdrage nog niet betaald, eind 1904 was dit aantal geslonken tot twee leden en een huisgenoot-1id. De gewoonte van de laatste jaren om leden die ook na herhaalde aanmaning hun bijdrage niet betalen, van de ledenlijst te schrappen, heeft een zuiverende werking gehad.