De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen ingekomen stukken. De heer fl.W. Janssen doet een mededeling over verschenen literatuur; er zijn extra platen van de QanceHaridae van Miste beschikbaar. De contributie voor 1905 komt aan de orde. Het bestuur stelt voor deze voor 1905 ongewijzigd te laten. De vergadering gaat daarmee accoord.