Voor wie wel eens eoceen materiaal heeft verzameld in het Bekken van Parijs, behoeft deze zeer algemene soort, welke ook gemakkelijk valt te herkennen, nauwelijks introductie. Het is de type-soort van het geslacht Rimella Agassiz, 1840, behorende tot de familie Strombidae. De kenmerken van deze soort zijn dus bepalend voor wat nog tot het geslacht mag worden gerekend.