Op 6 oktober 1984 was het, dank zij de welwillende medewerking van de eigenaar J.M.Hesselink, mogelijk een ontsluiting te graven in een hoger niveau van de laag van Stemerdink (Afzetting van Aalten, Reinbekium). Voor een gedetailleerd verslag van deze excursie verwijs ik naar Afzettingen van februari 1985. Van deze ontsluiting heb ik voor mijn doen een klein monster sediment meegenomen: 15 a 20 kg. Dit heeft als nadeel dat er maar een bescheiden collectie uit gedestileerd kan worden, maar het voordeel is dat het veel sneller gereed is. Daarom kan ik hieraanvolgend u een soortenlijst aanbieden van de aangetroffen mollusken. Aanvulling van de gegevens of commentaar is uiteraard van harte welkom.