Twee tegenover elkaar liggende streken bieden hier een goede gelegenheid de geologische geschiedenis van het oostelijk deel van het Bekken van Parijs tijdens het vroeg Tertiair te bestuderen. In het oosten en zuiden liggen de "Montagne de Reims" en de "Montagne d'Avize" (fig 1). Deze zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit continentale zoeten brakwaterafzettingen uit het Thanetien, Ypresien en Lutetien. De "Petite Montagne de Reims" en de "Tardenois", in het noord-westen worden gekarakterizeerd door regelmatige afwisselingen van marine en kontinentale nivo's.