Tijdens het Paaskamp is in de groeve Venteuil/Arty een geologenhamer blij ven liggen, (de punt is nogal afgesleten!) De hamer is momenteel bij: W.Groeneveld, Westerhoevelaan 8, 2071 RP Santpoort-Noord. Tel.: 023 – 376167.