Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot deelname aan een werkweek in de Aquitaine van 28 juli t/m 3 augustus 1985, Ter vervanging van de traditionele zomerkampen, waarin de laatste jaren het Oligoceen van oostelijk België werd bestudeerd, is gemeend u dit keer een "ver" alternatief te bieden.