Deze lijst van ontsluitingen in het Bekken van Aquitaine werd samengesteld ten behoeve van de W.T.K.G.-exkursie in juli/augustus 1985. Opgenomen werden voornamelijk de vindplaatsen, die mij door eigen bezoek bekend zijn, maar daarnaast zijn ook een aantal locaties vermeld uit de literatuur (voornamelijk uit Steurbaut, 1981). Voor algemene informatie betreffende de geologie van het Aquitaine Bekken wordt verwezen naar de zeer uitgebreide literatuur. Goede ingangen zijn o.a. Daguin (1945), Vigneaux (1975) en Steurbaut (1981),