Tijdens de zomervakantie in oostelijk Noord-Brabant wilde ik de pingoruine bekijken waar ik op weg van Asten naar de zuigput van Langenboom (bij Mill) langs kwam. Een dergelijk geologisch verschijnsel ziet men namelijk niet zo vaak in natura. Volgens de toelichting van de geologische kaart, blad Venlo West, zou er zich ten zuiden van het dorp Elsendorp op de Krimheide een pingoruine bevinden. Deze is als laatste punt (punt 17) opgenomen in de aanbevolen excursie op dit kaartblad ener wordt een mooie foto van gegeven. Een pingo is een heuvel die kan ontstaan in permafrost-gebieden doordat ijs ondergronds aangroeit en de erop liggende grond omhoog drukt. Bij het groter worden van de heuvel scheurt de grond open, waarna zonnewarmte het ijs deels doet smelten. Het gevolg is, dat de deklaag verplaatst wordt naar de rand van de heuvel. Wanneer al het ijs tenslotte gesmolten is, blijft er een mooie ronde, met water gevulde depressie over, met een fraaie ringwal eromheen. Het meertje met de ringwal wordt pingo-ruine genoemd (zie voor een uitgebreide beschrijving en genese: De Gans, 1982).