Bij het doen van veldwerk, opnemen van sekties, het zetten van (hand)boringen e.d. is het van belang een zo nauwkeurig en universeel mogelijke beschrijving te geven van het aangetroffen sediment. In het veld zal dit natuurlijk minder gedetailleerd kunnen dan thuis (laboratorium). Hier kan men rustig achter het buro, van goed gedroogde monsters, e.v. in frakties gezeefde al dan niet met behulp van een microscoop, de korrelgrootte bepalen en een zeer nauwkeurige lithologische beschrijving maken.