Bij de komende Algemene Ledenvergadering stellen enkele bestuursleden hun zetel ter beschikking. Het betreft Nico Dekker (vice-voorzitter), Martin Cadée (secretaris) en Han Raven (bestuurslid). Het bestuur heeft reeds gesproken over de invulling van de betreffende vacatures en een enkeling gepolst over diens eventuele bereidheid. Daarnaast willen we graag ook eventuele suggesties van de leden in de overweging betrekken.